Home » Posts tagged with "เชพนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ รังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ ช่วยเหลือโครงการผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

เชพนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารและเชฟแห่งภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ หนึ่งในฐานะฑูตกิตติมศักดิ์ของโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม...