Home » Posts tagged with "เค้กรูปสี่เหลี่ยม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

อร่อยคู่ ราคาถูกใจ กับเค้กดีทู และชา-กาแฟในชุดดี-บัดดี้ ที่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

อร่อยคู่ ราคาถูกใจ กับเค้กดีทู และชา-กาแฟในชุดดี-บัดดี้ที่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตลอดเดือนเมษายน – พฤษภาคม 56 – ” d-buddy set ” โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่...