บมจ.เคหะสุขประชา ผนึก เกษตรอินโน พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ SMART FARMER

ยกระดับอาชีพเกษตรกรรม เสริมรายได้สร้างเศรษฐกิจในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”…

บมจ.เคหะสุขประชา แต่งตั้ง ทรีนีตี้ นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน

รองรับแผนโปรเจกต์ไฟแนนซ์ระยะที่ 1 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ปั้น “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย” ทั่วประเทศ…

บมจ.เคหะสุขประชา ผนึก ไทยจัดการ ลองสเตย์ ผุดโปรเจกต์ใหม่ เคหะลองสเตย์

รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว…

บมจ.เคหะสุขประชา ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย บ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย ทั่วประเทศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ ในฐานะผู้กำกับและดูแล บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA…

โลโก้ใหม่ เคหะสุขประชา สร้างบ้าน สร้างเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตสุขประชา

เร่งสปีดเต็มที่ในการดำเนินงาน “บมจ.เคหะสุขประชา” งานนี้ แม่ทัพใหญ่ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ…

บมจ.เคหะสุขประชา ยกระดับผู้อยู่อาศัย พัฒนาสร้างรายได้ให้กับ บ้านเช่าพร้อมอาชีพ

“บมจ.เคหะสุขประชา” ยกระดับผู้อยู่อาศัย นำทฤษฎีเกษตรสมัยใหม่ Smart Farmer พัฒนาสร้างรายได้ให้กับ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย ทั่วประเทศ…