Home » Posts tagged with "เครื่องวัดกิจกรรมทางกาย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยโชว์นวัตกรรม “FeelFit®” เครื่องวัดและติดตามการมีกิจกรรมทางกาย ในเวทีระดับโลก (ISPAH 2016)

สสส. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกาย “FeelFit®” เครื่องวัดกิจกรรมทางกายในเวทีระดับโลก ในงาน ISPAH 2016 เผยช่วยกระตุ้นมีกิจกรรมทางกาย... 

สสส.ร่วมกับ ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัวเครื่องวัดกิจกรรมทางกาย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกาย...