Home » Posts tagged with "เครื่องพิมพ์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กระบุ พรินเตอร์เป็นไอทีพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้

ผลสำรวจเจ้าของกิจการแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้ โดยแบรนด์ HP ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัว วิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีคือหัวใจหลักของการทำธุรกิจยุคใหม่ ไฮไลท์ข่าว –... 

เอชพีเปิดตัว Bug Bounty โปรแกรมรายงานช่องโหว่บนเครื่องพิมพ์รายแรกในอุตสาหกรรม

ไฮไลท์ข่าว: – เอชพีร่วมมือกับบริษัทบั๊กคราวด์ (Bugcrowd) เปิดตัว Bug Bounty สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกของโลก – เอชพีย้ำจุดยืนผู้นำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก...