Home » Posts tagged with "เครื่องช่วยหายใจ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มั่นคงเคหะการ มอบเครื่องช่วยหายใจ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

แ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจ Hamilton-G5 ให้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปใช้รักษาและดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19...