Home » Posts tagged with "เครือข่ายขนส่งทางบกแห่งเอเชีย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอ็นทีคว้าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ในการแข่งขัน Scania Driver Competition Thailand 2015

ทีเอ็นทีคว้าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ในการแข่งขันScania Driver Competition Thailand 2015 รุ่งทวีชัย สอนรอด พนักงานขับรถขนส่งทีเอ็นที ครองแชมป์ชนะเลิศการแข่งขัน “สแกนเนีย...