Home » Posts tagged with "เครือข่ายการศึกษา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา...