Home » Posts tagged with "เข้าพรรษา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 วันที่ 19-21 ก.ค.59

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 19 – 21 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี... 

เชิญชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2558                   จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี... 

เชิญชมการแข่งเรือยาวประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์  PRESS RELEASE   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91ถนนพระพันวษาตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโทร035... 

เชิญชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557 กำหนดการ วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. – รถต้นเทียนพรรษา 10 อำเภอ พร้อมกัน...