Home » Posts tagged with "เกิร์ลกรุ๊ป"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เกิร์ลกรุ๊ปวงดังของจีน บินลัดฟ้าชิมอาหารร้านบลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต

ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต โดย เชฟทวีศักดิ์ พุทธวงศ์ (ขวาสุด) จัดเมนู Set Fine Dining ต้อนรับสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป นักร้องดัง วง SNH48 ของประเทศจีน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการถ่ายทำ...