Home » Posts tagged with "เกณฑ์มา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา – แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวการศึกษา – แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดตัว 4 ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งอธิการบดี

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดตัว 4 ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ดร. สายหยุด จำปาทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี...