Home » Posts tagged with "ืnps"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

NPS ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง จำนวน 600,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา... 

NPS ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม หนุนเยาวชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธธรมชาติ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่ สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด... 

NPS ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 

เอ็นพีเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CSR-DIW

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้...