Home » Posts tagged with "ฮิลตันพัทยา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฮิลตัน พัทยา ชวนอิ่มเอมกับโปรโมชั่นภูเก็ตล็อบสเตอร์สดที่ห้องอาหารแฟลร์

พัทยา ประเทศไทย – 26 มิถุนายน 2557 – โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำเสนอโปรโมชั่นอาหารทะเลสดสุดพิเศษจากห้องอาหารแฟลร์ เชิญอิ่มอร่อยกับราชาแห่งท้องทะเลอย่าง...