Home » Posts tagged with "อาร์สยาม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ไวไว ส่งทีมทำเซอร์ไพรส์ทีมศิลปิน อาร์สยามใน MV Save My Heart

ไวไว ส่งทีมทำเซอร์ไพรส์ทีมศิลปิน อาร์สยามใน MV Save My Heart นางสาวกรรณิการ์ ภิญโญ (ที่ 5 ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว... 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อสนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผนึกกำลังชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อ สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”...