หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ บิสสิเนส กรุ๊ป เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2558

หัวเว่ย บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 43.8% ในปี 2558 เมื่อเทียบรายปี หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ บิสสิเนส กรุ๊ป…
1 6 7 8