คนไทยทำได้ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด และมีแรงดันสูงสุด โดย ถิรไทย

ติดตั้งให้กับ กฟผ. เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ…

คนไทยทำได้ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด และมีแรงดันสูงสุด ผลิตโดยฝีมือคนไทย

ให้กับ กฟผ. เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ…

ถิรไทย เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY ชู แพลตฟอร์มการตรวจสอบหม้อแปลงแบบออนไลน์

“ถิรไทย” หรือ TRT ประกาศเริ่มต้นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Siemens Energy นำระบบ Transformer Online Monitoring…

“ถิรไทย” ร่วมลงนาม กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

“ถิรไทย” ร่วมลงนาม กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ…

“TRT” ประเดิมปีหมูทอง คว้างาน กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA  มูลค่ากว่า 267.8 ล้านบาท เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

“TRT” ประเดิมปีหมูทอง คว้างาน กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA  มูลค่ากว่า 267.8 ล้านบาท เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ…