เชิญชมทุ่งดอกกระเจียวบานสื่อรักวันแม่ที่สุพรรณบุรี วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2556

ขอเชิญชมทุ่งดอกกระเจียวบานที่สุพรรณบุรี ทุ่งดอกกระเจียวบานสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง…