Home » Posts tagged with "สวทช."

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

อว. สวทช. จับมือ บ.สกุลฎ์ซีฯ และ CWT ร่วมทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อว. สวทช. จับมือ บ.สกุลฎ์ซีฯ และ CWT ร่วมทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดอุตฯ ผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการนำเข้า... 

ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม โชว์ R&D ต้นกระดาษสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับรองจากสวทช.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธดั๊บเบิ้ล เอ ในงานเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับงานวิจัย...