Home » Posts tagged with "สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร เจ้าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลุยโครงการ “สมาร์ทฟาร์ม” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาเกษตรกรรม สร้างผลผลิตคุณภาพอย่างยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลุยโครงการ “สมาร์ทฟาร์ม” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาเกษตรกรรม สร้างผลผลิตคุณภาพอย่างยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิด “หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ฯ”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิด “หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”         รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร... 

ประชาคมปทุมวัน ร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19 เพื่อชุมชน

ประชาคมปทุมวัน ร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19 เพื่อชุมชน พร้อมดำเนินการ Work From Home เสริมความปลอดภัยแก่บุคลากร         สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศ ‘ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ พร้อมตั้งทีมทำความสะอาด รับมือโควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศ ‘ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ พร้อมตั้งทีมทำความสะอาด รับมือโควิด-19 เชื่อผ่านวิกฤตได้อย่างมั่นคง         รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดโอกาสสร้างบัณฑิตไม่จำกัดอายุ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ E Admission

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านระบบ E- Admission ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 63             สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเด็กชายขอบ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี... 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเด็กชายขอบ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเด็กชายขอบ พร้อมวางแผนงาน สร้างนักเรียนมีทักษะทางอาชีพแบบยั่งยืน รักษาการแทนอธิการบดี...