สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ “สาขาวิชาชีพช่างทำผม”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สาขาวิชาชีพช่างทำผม) โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ “สาขาวิชาชีพช่างทำผม”…

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือ มจพ. เดินหน้าจัดมาตรฐานอาชีพ “ไอซีที”

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ…

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือ อาชีวะเชียงราย ภูเก็ต และ มจพ. เดินหน้าจัดมาตรฐานอาชีพเข้มเพิ่มอีกสองสาขา “เชฟ – ไอซีที”

กรุงเทพฯ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งจัดตั้งองค์กรรับรองและจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ล่าสุดร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำ คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา…

ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ           มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ…