Home » Posts tagged with "วิทยาลัยการดนตรี"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความในหนังสือวาระครบรอบ 50 ปี

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา จะมีวาระครบรอบ... 

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจกตำราด้านดนตรี ฟรี 14 รายการ

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจกตำราด้านดนตรี ฟรี 14 รายการ ภายใต้โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน” ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน”

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” นับเป็นปีที่ 2 แล้วของ โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ...