Home » Posts tagged with "ลูกทุ่ง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดงานประกวดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎน้อมถวายทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ... 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดงานประกวดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎน้อมถวายทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดงานประกวดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎน้อมถวายทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ... 

งานครบรอบ 24 ปี “พุ่มพวง ดวงจันทร์” 2559 วันที่ 11-17 มิ.ย. 2559

  งานครบรอบ 24 ปี “พุ่มพวง ดวงจันทร์” 2559 วันที่ 11-17 มิ.ย. 2559   ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 24 ปี ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ 11-17 มิถุนายน 2559 ณ.วัดทับกระดาน ต.บ่อสุพรรณ... 

ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2558”

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 12 – 14 เมษายน 2558 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี... 

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 18 ม.ค. – 1 ก.พ. 58

  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 07.00 น.   การแสดงแสง สีเสียง “สงครามยุทธหัตถี” ณ...