Home » Posts tagged with "ราชภัฏ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงบกว่า 13 ล้านบาทเตรียมคืนค่าเทอมบางส่วนให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้าจากประกาศช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาด้วยการคืนค่าเทอมบางส่วนจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่... 

เรียนต่อที่ไหนดี เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปี 2563

เรียนต่อที่ไหนดี เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... 

งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์... 

ประตูแห่งความสำเร็จเปิดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประตูแห่งความสำเร็จเปิดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 150 คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการสอน และกลุ่มบุคคลทั่วไป... 

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

เจาะลึกประเด็น กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ สำรองที่นั่งด่วน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” ในพฤหัสที่... 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...