มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบทุนปริญญาโทให้นางสาวไทย ต่อยอดความรู้ให้หญิงไทยทั้งสวยและเก่งรอบด้าน

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แก่นางสาวอัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ (จีน่า) นางสาวไทยประจำปี 2556 และรองนางสาวไทยอีก 2 ท่าน นางสาวปวีณสุดา แซ่ตั่น (ฟ้าใส) รองนางสาวไทยอันดับ 1…

ม.หอการค้าไทย เซ็น MOU กับสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวร่วมมือทางวิชาการ

  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร  นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจท่องเที่ยวไทยมาจัดโครงการวิชาการร่วมกัน…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล สำหรับ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล สำหรับ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานอาเซียน…

ม.หอการค้าไทย รับป.โท CEO MBA กลุ่มวิชาภาวะผู้นำ สร้างผู้นำให้เก่งและดี บริหารจัดการได้ทุกปัญหา ไม่หวั่นแม้ AEC

ม.หอกาค้าไทย เปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาภาวะผู้นำ ชูจุดเด่นสร้างภาวะผู้นำเน้นตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน การผสมผสานทักษะขั้นสูงในด้านต่างๆ สร้างกลยุทธ์ รวมถึงจิตวิญาณของผู้นำ ด้วยกระบวนการสำคัญในหลักสูตรสู่ความเลิศ…

ม.หอการค้าไทย ปรับหลักสูตรใหม่ ป.ตรี นิติศาสตร์ เน้นเพิ่มความรู้แข็งแกร่ง แตกฉานในกฎหมายธุรกิจ ตอบรับตลาดแรงงาน AEC

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชวนคนรุ่นใหม่ เรียน ป.ตรี นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับใหม่ เนื้อหาเจาะลึกทั้งวิชากฎหมาย ที่ผสมผสานศาสตร์อื่นๆ ทั้ง 8…

ม.หอการค้าไทย เปิด EGG Project สอนนักศึกษาตั้งไข่ธุรกิจ พร้อมปั้นให้เกิดธุรกิจจริงขณะเรียน

พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการบริหารหอการค้าไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริหารหอการค้าไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และรองศาสตราจารย์.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์…

ม.หอการค้าไทย ทุ่มงบพัฒนา HybridLearning System โดยใช้ The New iPadมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทุนกว่าสองร้อยล้านบาท รับปีการศึกษาใหม่ อัพเกรดสู่ UTCC Hybrid Learning System 4.0พร้อมสร้าง iTune…
1 6 7 8