ม.หอการค้าไทย คว้า “รางวัลสาขาครอบครัวดีเด่น” ในการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 30

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (กลางขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขึ้นรับ “รางวัลสาขาครอบครัวดีเด่น” ในการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 30 ประจำปี 2558…

ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557  ให้แก่ ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ดร.สุวัฒน์…

ม.หอการค้าไทยจัด “พิธีประดับปีก รุ่นที่ 2” แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ได้จัดพิธีประดับปีก รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาได้ภาคภูมิใจในเครื่องแบบของทางสาขาวิชาฯ และความรักใคร่ปรองดองกันระหว่างรุ่นพี่ และ รุ่นน้อง…

นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย กวาด 7 รางวัลพิราบน้อยปี 58

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คว้า 7 รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปีการศึกษา 2558…

ม.หอการค้าไทย ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GSVC SEA 2016)

มอบรางวัล – รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบรางวัลให้แก่ทีม Hygia Sanitation…

ม.หอการค้าไทย เชิญชวนร่วมชมการประกวด GSVC – Southeast Asia Region @ Bangkok 2016

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2016 Global Social Venture Competition (GSVC) –…

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คว้ารางวัล – นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 7…

หลักสูตร TEPCoT เตรียมจัด Dinner Talk “สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจุบันหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1-8  นำโดย พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ เตรียมจัดงาน Dinner…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือ ล็อกซเล่ย์ พัฒนาระบบการศึกษา ก้าวสู่ยุค Digital Learning System

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบการศึกษาด้วยการนำเทคโนโลยสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อการก้าวไปสู่ Digital…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดแคมป์สร้างประสบการณ์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ปีที่ 2

ดร.เดช  เฉิดสุวรรณรักษ์  (ขวาสุด)  กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับเยาวชนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมี…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับประกาศเกียรติคุณรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการลดความเลื่อมล้ำของการกระจายรายได้” จากการสนับสนุนโครงการทำนา 1 ไร่ 1 แสน…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ปีที่ 2

เปิดโครงการแคมป์ ปี 2  – รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นประธานเปิดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า”…
1 2 3 4 8