Home » Posts tagged with "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทย ชวนผู้ประกอบการ ชิงรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2019”

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว... 

​มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชมสุดยอดละครเวที “สายน้ำมรกต”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชม สุดยอดละครเวที “สายน้ำมรกต” จัดโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันเข้มข้นผ่านชีวิตของสตรีผู้ทรงอิทธิพลของแผ่นดินจีนที่ปรากฏนามก้องโลก... 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.หอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ”

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ และพระราชนิพนธ์แปล... 

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries บรรยายโดย ดร.สุรินทร์... 

จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ”

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม... 

งานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของเอเชีย ผู้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม... 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำคณะผู้ประกอบการลัดฟ้าเข้าร่วมงาน“มหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาลนานาชาติชิงไห่ 2016”

เมื่อเร็วๆนี้ – ศูนย์วิจัยธุรกิจและกรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพิ่มเสน่ห์การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยระบบดิจิทัล การันตีโดยการรับรองเป็น Apple Distinguished School

พร้อมเป็นผู้นำพลิกโฉมการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระดับประถมและมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือ Apple Regional Training Centre จัดงานสัมมนา Apple Distinguished... 

UTCC IC Wolf Game 2016 สานสัมพันธ์อาเซียน แคมป์นักธุรกิจรุ่นเยาว์

  ดร.จักรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแคมป์ “UTCC IC Wolf Camp 2016” สานสัมพันธ์ชุมชนนักศึกษาภาคอินเตอร์จากทั่วโลก... 

ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ม.หอการค้าไทยคว้ารางวัลระดับเอเชีย

ชมรมเชียร์ สังกัดกองการกีฬา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์เข้าแข่งขันรายการ Asia Cheerleader Invitational Championships 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์...