Home » Posts tagged with "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุน ม.หอการค้า เปิด Co-working Space ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพคอมมิวนิตี้

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สร้าง UTCC Co-working Space เตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เจาะกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ชูกลยุทธ์นวัตกรรมขับเคลื่อนสตาร์ทอัพคอมมิวนิตี้ นายโยธิน... 

เออาร์ไอพี จับมือ ม.หอการค้าไทย ชวนผู้ประกอบการ ชิงรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2019”

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว... 

​มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชมสุดยอดละครเวที “สายน้ำมรกต”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชม สุดยอดละครเวที “สายน้ำมรกต” จัดโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันเข้มข้นผ่านชีวิตของสตรีผู้ทรงอิทธิพลของแผ่นดินจีนที่ปรากฏนามก้องโลก... 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.หอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ”

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ และพระราชนิพนธ์แปล... 

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries บรรยายโดย ดร.สุรินทร์... 

จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ”

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม... 

งานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของเอเชีย ผู้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม... 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำคณะผู้ประกอบการลัดฟ้าเข้าร่วมงาน“มหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาลนานาชาติชิงไห่ 2016”

เมื่อเร็วๆนี้ – ศูนย์วิจัยธุรกิจและกรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม... 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพิ่มเสน่ห์การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยระบบดิจิทัล การันตีโดยการรับรองเป็น Apple Distinguished School

พร้อมเป็นผู้นำพลิกโฉมการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระดับประถมและมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือ Apple Regional Training Centre จัดงานสัมมนา Apple Distinguished... 

UTCC IC Wolf Game 2016 สานสัมพันธ์อาเซียน แคมป์นักธุรกิจรุ่นเยาว์

  ดร.จักรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแคมป์ “UTCC IC Wolf Camp 2016” สานสัมพันธ์ชุมชนนักศึกษาภาคอินเตอร์จากทั่วโลก...