Home » Posts tagged with "มรภ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สุดปลื้ม​ คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” ประจำปี 2563 โดย “มูลนิธิเพื่อสังคมไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้ากองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้ากองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

สคบท. เสนอทางรอดคุณภาพบัณฑิตศึกษาในวิถีชีวิตใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

สคบท. เสนอทางรอดคุณภาพบัณฑิตศึกษาในวิถีชีวิตใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ระดมความคิดจากสมาชิกพร้อมยื่นข้อเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด... 

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเวทีประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเวทีประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” วันที่ 29 กรกฎาคมนี้  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทีมคณาจารย์ร่วมพัฒนาแบรนด์แฮนเมดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว สมุทรสาคร

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทีมคณาจารย์ร่วมพัฒนาแบรนด์แฮนเมดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว สมุทรสาคร คณะวิทยาการจัดการ... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน ตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน ตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 หน่วยจ้างงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมก้าวสู่ SMART UNIVERSITY จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมก้าวสู่ SMART UNIVERSITY จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา...