Home » Posts tagged with "มบส"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... 

ดูพระเครื่องให้รู้ ต้องดูให้เป็น หลักสูตรพระเครื่องยอดนิยมเพื่อการประกอบอาชีพ

ดูพระเครื่องให้รู้ ต้องดูให้เป็น หลักสูตรพระเครื่องยอดนิยมเพื่อการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สมาคมจิตรางค์คนางค์... 

งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์... 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 150 คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการสอน และกลุ่มบุคคลทั่วไป... 

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

เจาะลึกประเด็น กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ สำรองที่นั่งด่วน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” ในพฤหัสที่... 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...