รพ.พระรามเก้า เปิด ศูนย์วัคซีนและศูนย์วัคซีนเวชศาสตร์การเดินทาง

บริการฉีดวัคซีนครบวงจร ทุกโรคติดต่อ เตรียมพร้อมออกเดินทางทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย…

รพ.พระรามเก้า จัดตั้ง ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง บริการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมทุกโรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพที่พร้อมออกเดินทางได้ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย…

รพ.พระรามเก้า ชวนตรวจภูมิฯร่างกาย สู้ Covid เช็กความฟิต ใช้ชีวิตปลอดภัย

โรงพยาบาลพระรามเก้า ชวนประเมินภูมิคุ้มกันร่างกาย เช็กความพร้อมเสริมความมั่นใจแก่คุณและคนที่คุณรักกับโปรแกรม “วัดประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน COVID 19″…