Home » Posts tagged with "ฟั้งค์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตโมเดิร์นด๊อก ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา วันศุกร์ที่ 31 มกราคม นี้

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา ชวนคุณมามันส์กับศิลปิน โมเดิร์นด๊อก (Moderndog) ตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป โมเดิร์นด็อก หนึ่งในกลุ่มคนดนตรีกลุ่มแรกๆ... 

Plastic Fantastic ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ พัทยา

Plastic Fantastic ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ พัทยา วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคมนี้ ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา นำเสนอ Plastic Fantastic ค่ำคืนที่จะเต็มไปด้วยเสียงเพลงจากแผ่นไวนิล ย้อนไปตั้งแต่แผ่นคลาสสิคจากโมทาว...