ซีพี ออลล์-เซเว่น ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ ร.ร.บ้านแม่โต๋ -ร.ร.บ้านแม่ยางห้า

ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ ร.ร.บ้านแม่โต๋ -ร.ร.บ้านแม่ยางห้า “ซีพี ออลล์-เซเว่น” สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา ปูทางความรู้ สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน…

เชิญชมมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย ผ้าทอมือ 11-13 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

มหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 11-13 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี…