Home » Posts tagged with "ปตท"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. เยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท โชคนำชัย

ปตท. เยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท โชคนำชัย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่... 

เสวนา อนาคตพลังงานไทยเข้าสู่ AEC

เสวนา อนาคตพลังงานไทยเข้าสู่ AEC กรุงเทพฯ : คณะผู้บริหาร ศูนย์บริการวิชาการ มศว.และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์  (ที่  1 จากขวา)...