Home » Posts tagged with "บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เผยถนนสีแดงต้านแรงลื่นไถล ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ

  ขณะที่ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของไทยปี 2555 พบว่า จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 1,179,135 ราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 23,601 ราย... 

วสท. – สมาคมลิฟต์ฯ แถลง “ลิฟต์ในอาคารของไทย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลแล้วหรือ?”

  จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ทำให้เกิดอาคารสูง อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และอาคารที่มีการใช้งานแบบต่าง ๆ ลิฟต์ในอาคารจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสัญจรในชีวิตประจำวัน... 

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหวั่นวิศวกรไทยล้าหลัง ยื่นข้อคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสภาวิศวกร

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานผู้พัฒนาและกำหนดทิศทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี... 

วันนี้-30 เมย.59 เชิญส่งผลงานเข้าประกวด STISA ครั้งที่ 9 ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวด STISA ครั้งที่ 9 หรือ โครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน... 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่4

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย อ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวลาดกระบัง เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา...