press

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์…

ค่ายตราชูสู่ชุมชน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาจิตอาสามอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายตราชูสู่ชุมชน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาจิตอาสามอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ปี 2561…

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ฟรี

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ฟรี ทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ…

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR+AED)

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR+AED) พร้อมร่วมอาสาในงาน “ไบค์อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ…

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินหน้าพัฒนาสู่ความร่วมมือวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สู่ความเป็นสากล…

มรภ. บ้านสมเด็จฯ จัดคืนสู่เหย้าฯ “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ”

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมงาน สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 17…
1 8 9 10