Home » Posts tagged with "บาติก"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฯสิ่งทอโชว์ผลวิจัยน้ำยางพาราพืชเศรษฐกิจเมืองใต้สู่ลวดลายบนผ้าบาติก ดึงวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นแปรรูป พร้อมโชว์บล็อคแม่พิมพ์จากยางพารา

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดึงศักยภาพยางพารา พืชเศรษฐกิจหลักสู่การพัฒนาแม่พิมพ์และสารเหลวเขียนลวดลายผ้าบาติก...