Home » Posts tagged with "บัตรเครดิตกรุงศรี ให้ลูกค้า “รับเงินรับทอง”"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บัตรเครดิตกรุงศรี ให้ลูกค้า “รับเงินรับทอง” จากทุกยอดใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลก

วรรวิมล กนกธนาพร กรรมการผู้อำนวยการบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด จัดแคมเปญ “รับเงินรับทอง” ให้สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภทสุดคุ้มกับการเปลี่ยนยอดใช้จ่ายสะสมจากทุกที่ทั่วโลกตลอดระยะเวลา...