Home » Posts tagged with "บัตรเครดิตกรุงศรี รูดช้อปออนไลน์ หรือใช้จ่ายต่างประเทศ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดคุ้มกับ “บัตรเครดิตกรุงศรี” และ “เอไอเอวีซ่า” เมื่อช้อปออนไลน์ หรือใช้จ่ายที่ต่างประเทศ รับคะแนนสะสม 4 เท่าหรือเลือกผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

นางสาววรรวิมล กนกธนาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (คนกลาง) ในเครือกรุงศรี ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกรุงศรีและบัตรเครดิตเอไอเอวีซ่า...