Home » Posts tagged with "บลู เอเลเฟ่นท์ ร่วมกับ วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ จัด ไวน์ ดินเนอร์ มื้อพิเศษ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บลู เอเลเฟ่นท์ ร่วมกับ วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ จัด ไวน์ ดินเนอร์ มื้อพิเศษ

มาสเตอร์เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ แห่งบลู เอเลเฟ่นท์  รังสรรค์อาหารไทยรับประทานคู่กับไวน์เลิศรสที่ยกย่องกันอย่างมากในกลุ่มคอไวน์ระดับเซียนของเมืองไทย...