Home » Posts tagged with "บลู เอเลเฟ่นท์ จัดกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บลู เอเลเฟ่นท์ จัดกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้ก่อตั้งและเชฟแห่งภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์  ในฐานะหนึ่งในทูตกิตติมศักดิ์ของโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมกับนายแพทย์...