Home » Posts tagged with "บลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Certificate of Excellence จากทริปแอดไวเซอร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Certificate of Excellence จากทริปแอดไวเซอร์

เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ (กลาง) ผู้ร่วมก่อตั้งและมาสเตอร์เชฟ โรงเรียนสอนทำอาหารและภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ  พร้อมพนักงาน ภาคภูมิใจกับประกาศนียบัตรรับรองความเป็นเลิศ...