Home » Posts tagged with "บลจ.กรุงไทย (KTAM)"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น

ภาพข่าว: รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น       พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีนักบริหารดีเด่น...