Home » Posts tagged with "บริษัท"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

PREMIUM FULL DAY MEETING PACKAGE แพ็คเกจประชุมเต็มวัน สำหรับนักธุรกิจร็อคสตาร์ทั่วโลก

สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สนุก และน่าจดจำ ฮาร์ดร็อคมีทุกอย่างที่คุณต้องการ ตั้งแต่ห้องประชุมที่สามารถรับรองได้ตั้งแต่ 10 ถึง 400 คน   แพ็คเกจ... 

Human Dynamic แนะวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ เพื่อความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร

                ปัจจุบันองค์กรชั้นนำทั่วโลก ต่างประสบปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่ออัตราการลาออกของพนักงานสูงขึ้น พนักงานรุ่นใหม่เปลี่ยนงานบ่อยจนเรื่องปกติ...