Home » Posts tagged with "บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ ประเทศไทย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บีเอสเอช นำเครื่องใช้ไฟฟ้า “บ๊อช” ร่วมกิจกรรมปรุงอาหารเมนูพิเศษ

บีเอสเอช นำเครื่องใช้ไฟฟ้า “บ๊อช” ร่วมกิจกรรมปรุงอาหารเมนูพิเศษ ในงาน PowerMall Electronica Showcase 2019 เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายประชา เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก...