Home » Posts tagged with "บริษัทในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรายได้ค่าธรรมเนียม สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยผู้ป่วยยากไร้

นายธาดา จารุกิจไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทมอบรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการเช่าจองพระพุทธชินราชจำลองและเหรียญพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...