Home » Posts tagged with "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

KTAM หนุนยกระดับธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย

 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติ... 

ภาพข่าว: กรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย สมทบเงินทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพข่าว: กรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย สมทบเงินทุนมูลนิธิชัยพัฒนา       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย)ให้เกียรติรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจากนางชวินดา... 

สมัครแอป KTAM Smarttrade รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จัดโปรโมชั่นพิเศษ สมัครแอปพลิเคชัน KTAM Smarttrade เพื่อการเข้าถึงการลงทุนของ บลจ.กรุงไทยได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ... 

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       ศ. ดร. ประสาท สืบค้า (ที่ 1 ขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... 

ภาพข่าว: KTAM จัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจปี 62 ให้กับทีมที่ปรึกษาการลงทุน

ภาพข่าว: KTAM จัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจปี 62 ให้กับทีมที่ปรึกษาการลงทุน       นางชวินดา หาญรัตนกูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย... 

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทย ลุยโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ของก.ล.ต.

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทย ลุยโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ของก.ล.ต. นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)... 

ภาพข่าว: กสจ.ต่อสัญญาบลจ.กรุงไทยดูแลทะเบียนสมาชิกรอบที่ 3

ภาพข่าว: กสจ.ต่อสัญญาบลจ.กรุงไทยดูแลทะเบียนสมาชิกรอบที่ 3 นายประเสริฐ บุญเรือง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ... 

KTAM มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 61 โต 4.5% เน้นลงทุนหุ้นรับประโยชน์อุปโภคบริโภค-โครงสร้างพื้นฐาน

KTAM มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 61 โต 4.5% เน้นลงทุนหุ้นรับประโยชน์อุปโภคบริโภค-โครงสร้างพื้นฐาน ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน... 

ภาพข่าว: KTAM ขายกองทุน มั่ง มี ศรี สุข

ภาพข่าว: KTAM ขายกองทุน มั่ง มี ศรี สุข นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร แถลงข่าวเปิดตัว... 

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยบริหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธ.ก.ส. 2 ปี

ภาพข่าว: บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธ.ก.ส. 2 ปี       นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร...