Home » Posts tagged with "บริษัทยูเนียนฟูดอินดัสตรี"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทยูเนียนฟูดอินดัสตรี ร่วมจัดบูธในงานไทยเฟ็กซ์ 2011

อนันดา หวังวณิชกุล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด ให้การต้อนรับพิธีกรและดาราชื่อดัง แนน-ชลิตา  เฟื่องอารมย์ (ที่ 2 จากซ้าย)...