Home » Posts tagged with "บริจาคหนังสือ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สยามซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…ตอนหนังสือเพื่อน้อง

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ สยามซัมซุงประกันชีวิต...