Home » Posts tagged with "น้ำมนต์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร ประจำปี ๒๕๕๕

          วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นขนบธรรมเนียม ของคณะสงฆ์วัดสระเกศ ที่สืบเนื่องมาแต่สมัยรัชกาลที่...