Home » Posts tagged with "น้ำพริกแม่ประนอม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยมั่นใจตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX 2015

กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้ากลุ่มอาหารระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่...