Home » Posts tagged with "น้ำตกจำลอง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนช้อปเพลิน เดินตลาดต้นไม้ย่านใจกลางเมือง Silom In The Garden 2019 @ C.P.Tower Silom

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม เนรมิตรพื้นที่ชั้น 1 ให้รื่นรมย์ดั่งดินแดนมินิโอเอซิส พร้อมชวนช้อป ชิล แชะ ตลาดต้นไม้ในงาน Silom In The Garden 2019@C.P.Tower Silom ชวนช้อปตลาดต้นไม้จากพ่อค้าแม่ค้าหัวใจสีเขียวที่ขนต้นไม้หลากสายพันธุ์เอาใจคนเมือง...